3Dscan.lv | FARO | Artec 3D

PAKALPOJUMI

IEKĀRTAS UN PROGRAMMATŪRA

 Avada Accountant Demo
Līdzekļu pārvaldīšana2023-07-06T12:19:23+00:00

ROAD-SIT LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANA

Road-SIT AM ir Ceļu informācijas sistēma par Ceļu inventāra un līdzekļu pārvaldīšanu, kas izstrādāta, lai atbilstu ceļu institūciju (valsts pārvaldes un autoceļu uzņēmumu) vajadzībām saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem un Eiropas noteikumiem

3D MODELĒŠANA

BIM

Deformācijas analīze

Reversā inženierija

Vadības sistēmas lidostām

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANA

Vadības sistēmas ceļiem

3D skeneru pielietojums

ROAD-SIT LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANA

Road-SIT AM ir Ceļu informācijas sistēma par Ceļu inventāra un līdzekļu pārvaldīšanu, kas izstrādāta, lai atbilstu ceļu institūciju (valsts pārvaldes un autoceļu uzņēmumu) vajadzībām saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem un Eiropas noteikumiem (Eiropas Kopienas standarts par navigācijas datubāzēm GDF – Ģeogrāfiskie datu faili, ISO14825:2004 – un Eiropas Ceļu administratora datu apmaiņas formāts – RADEF – standarts par datu apmaiņu starp dažādām nacionālajām administrācijām).

Papildus pamata moduļa (Road-SIT Explorer) līdzekļu pārvaldīšanas un uzturēšanas funkcijām, Road-SIT ir lielisks līdzeklis tīkla datu saglabāšanai, ceļu tīkla stāvokļa monitoringam un lēmumu pieņemšanas atbalstam.

Sākot no ceļu inventāra, kas ietver ģeometriskos datus (plāno altimetriskus maršrutus, sekcijas, atbalsta sienas u.tml.), līdz pat kartogrāfiskai organizēšanai GIS sistēmā. Visi uzturēšanas un administrācijas aspekti ir integrēti kopīgā struktūrā, kura fokusējas uz:

Dalīšanos ar visu informāciju starp visiem sektoriem, kas iesaistīti tīkla uzturēšanā;

Datubāzes atjaunināšanu katrā iesaistītajā sektorā digitalizācijas veicināšanai;

Dažādu infrastruktūras komponentu saglabāšanas statusa monitoringu;

Ekonomisko resursu racionalizāciju un optimizāciju

Ceļu līdzekļu pārvaldīšanu;

Ceļu drošības monitoringu un uzlabošanu.

Organizatorisko, loģistisko un tehnisko problēmu risināšanas funkcijas ir daļa no Ceļu globālā dienesta, kopā ar specifiskiem pielietojumiem uzturēšanas pārvaldīšanai un darba uzskaitīšanai (PlaNET WEB STR SpA Gruppo 24 Ore).

Sistēmas STRUKTŪRA

Road-SIT ietver labi organizētu un elastīgu burtciparu un GIS lietojumprogrammatūras kompleksu, kas aptver visas ceļu pārvaldīšanas operatīvās vajadzības, t.i., ceļu līdzekļus un diagrammas, zīmes, licencēšanu, reklamēšanas pasākumus, infrastruktūras darbus, nelaimes gadījumus utt. Sistēmas arhitektūra ietver:

Relāciju datubāzi, kas glabā visu informāciju, kura kopumā saistīta ar ceļiem un ceļu līdzekļiem;

Kartogrāfisku datubāzi, t.i., ceļu diagrammas un fona kartes;

Klienta serveri vai WEB lietojum programmatūru par ceļu inventāru un līdzekļu pārvaldīšanu;

GIS lietotni kartētās informācijas kartogrāfiskam attēlojumam;

Vertikālas lietotnes ceļu līdzekļu pārvaldīšanas automatizācijai;

Road-SIT var tikt kombinēts ar WEBGIS (ArgGIS Server, Mapserver, Autodesk Mapguide, Abaco DBMap, u.tml.), lai integrētu burtciparu un ģeogrāfiskos datus vienā relāciju datubāzē, piemēram, ESRI ArcSDE, Oracle SDO, un atbilstu jaunākajam Microsoft standarta OLEDB (ActiveX Data Object).

Lietotāja profiliem var tikt piešķirtas dažādas piekļuves atļaujas (lasīšana, rakstīšana, rediģēšana un dzēšana) attiecībā uz datubāzi – saskaņā ar ceļu līdzekļu tipoloģiju vai teritoriālo jurisdikciju (rajoni, ceļi, departamenti u.tml.). Lietotāji var dalīties ar visiem datiem caur Microsoft Edge pārlūkprogrammu.

Līdzekļu pārvaldīšana

Road-SIT Explorer, komplekta galvenais modulis, nodrošina visu ceļu līdzekļu pārvaldīšanu, konsultēšanu, meklēšanu un rediģēšanu. Tas piedāvā lietotājam ļoti draudzīgu interfeisu, kas ir līdzīgs Windows Explorer interfeisam- ar pilnīgu un elastīgu funkciju komplektu. Navigācijas koks caur visu elementu hierarhisko organizāciju ļauj piekļūt zemāk minētajam:

Ceļu sistēmai, lai attēlotu krustojumus, atzarojumus u.tml.

Ceļu līdzekļiem, kas sagrupēti saimēs (piemēram, tilti, galerijas un sienas pieder infrastruktūras darbu saimei).

Departamentiem, klasifikācijai, pamatojoties uz iedalījumu teritoriālās zonās, tipiski daudzām administrācijām.

Visa informācija, kas attiecas uz kokā atlasītajām pozīcijām, tiek attēlota režģī. Tas padara ceļu līdzekļu saraksta rediģēšanu ļoti ērtu un palīdz vienkāršāk mijiedarboties ar jaudīgākām datubāzes funkcijām – meklēšanu, filtrēšanu un šķirošanu. . Turklāt, atsevišķas ceļu līdzekļu pozīcijas var saistīt ar jebkuru tiešsaistes failu: attēliem, skenēšanu, paziņojumiem, tehniskajiem rasējumiem, aprēķinu tabulām, metriskajiem aprēķiniem u.tml. Šo failu var skatīt vēlāk, izmantojot saistīto Windows lietojum programmatūru.

Savienojumi ar GIS

Road-SIT ir integrēta kopā ar vispazīstamākajām GIS platformām, nodrošinot tūlītēju ceļu inventāra ģeogrāfisku konteksta analīzi, maršrutu, ķēžu un attēlu skatīšanu. Tā tiek izmantota arī ceļu līdzekļu atveidošanai, visu burtciparu datu attēlošanai un izmainīšanai.

Lielāks skaits lietotāju var pieslēgties WEBGIS (Road-SIT WS) modulim un dalīties ar kartēšanas datiem, izmantojot vienu un to pašu GIS licenci. Ceļu līdzekļu grafiskā attēlošana tiek veikta caur dinamisko segmentāciju, t.i., specifiskas ķēdes ģeogrāfisko koordinātu aprēķināšanu.

Diagrammu rediģēšanas modulis nodrošina ceļu kalibrēšanu, kā arī noviržu starp pagrieziena punktu ķēdēm un faktisko ceļu garumu perfektu pārvaldīšanu.

Ģeogrāfisko atsauču attēlu datubāze un Google Earth pieslēgums

Road-SIT Explorer ļauj skatīt ģeogrāfisko atsauču attēlus, kas kartēti ar mobilo kartēšanas sistēmu, tāpat kā virtuālajā apsekošanā. Kameras var pārslēgt pa vienai, kopā vai sinhronizētā veidā, lai skatītu divvirzienu karti.

Ceļa ass var tikt pozicionēta, izmantojot Google Earth. Šī funkcija ir īpaši lietderīga, strādājot bez kartogrāfijas, vai situācijā, kad nepieciešams kontrolēt zonas blakus kartētajam ceļam.

Road-SIT Survey: Fotogrammetrija un Blīvu punktu kopu mērīšana

Road-SIT Survey ir jaudīgs modulis, kas izstrādāts, lai attēlotu ģeogrāfisko atsauču attēlus blīvās punktu kopās, kas kartētas ar Ceļu skenera mobilās kartēšanas sistēmu. Tas nodrošina precīzu attāluma noteikšanu, perimetru vai blakus kartētajam ceļam esošu zonu mērījumu veikšanu. Šī moduļa galvenās pazīmes:

Visu izmantoto kameru sinhronizācija atlasītajā ķēdē;

Blīvu punktu kopu daļēja pārklāšana uz attēliem;

Veic mērījumus, kas veikti uz attēlu ietvariem, mono vai stereo fotogrammetrijas režīmā;

Blīvu punktu kopu mērījumu momentuzņēmums.

Road-SIT Survey ir pieejams arī kā AutoCAD vai Esri ArcGIS spraudnis visu kartēto ģeometrijas datu saglabāšanai tieši CAD vai GIS datubāzē.

Ceļa zīmju pārvaldīšana

Road-SIT Signs ir īpašs modulis, kas izstrādāts, lai pārvaldītu ceļa zīmes un marķējumus, iegūstot datus no ceļu līdzekļu datubāzes. Rūpīgi strukturētā datubāze ietver administratīvus un uzstādīšanas datus, kā arī saistītos administratīvos dokumentus. Administratīvie dokumenti tiek saistīti ar zīmēm, un tas nodrošina visu licencēšanas paziņojumu reģistrāciju, Word vai PDF dokumentu izņemšanu, atlikšanu un atbilstošu izdrukāšanu. Šos paziņojumus pēc tam var skatīt no jebkuras darbstacijas. Šai lietojumprogrammatūrai ir īpašs interfeiss, kas padara visu informāciju par atlasīto zīmi pieejamu vienlaikus, piemēram, kā grafisku attēlu un zīmes momentuzņēmumu, un izmantot Explorer moduļa smalkās funkcijas, lai sagrupētu, meklētu vai sašķirotu datus.

Lai ērti ievietotu vai atjauninātu zīmes, modulis ietver visu zīmju katalogu, kas iegūtas saskaņā ar starptautiskajiem kodiem. Pieejami vairāki standarta un maināmi paziņojumu šabloni. Tos var pielāgot, pamatojoties uz vadošo institūciju vajadzībām.

Road-SIT Mobilām ierīcēm

Road-SIT komplekts izmanto dažādas mobilās kartēšanas tehnoloģijas atbilstoši nepieciešamajiem mērķiem. Road-SIT Mobile paredzēts, lai skatītu un atjauninātu ceļu inventāru, izmantojot planšetdatoru, kurā ir uzkopēta daļa datubāzes. Šī lokālā datubāze pēc tam tiek sinhronizēta ar centrālo sistēmu ar Road-SIT SYNC lietojumprogrammatūras palīdzību.

Road-SIT Mobile pamatmērķis ir asistēt Valsts pārvaldes tehniskajiem birojiem, lai veiktu klātienes apsekošanas un atjauninātu ceļu līdzekļus. Lai to panāktu, papildus Road-SIT standarta funkcijām, šis modulis ietver vēl papildus iespējas, lai strādātu uz vietas un sinhronizētu kartētos datus ar centralizēto datubāzi. Tehniskā nodrošinājuma atbalsts var būt normāls klēpjdators, piezīmjdators vai planšetdators.

Road SIT-Mobile nodrošina ceļu līdzekļu pozīcijas kartēšanu. Punkta pozīcija tiek noteikta ar GPS palīdzību un nekavējoties parādīta attiecībā uz kartogrāfiju.

APRĪKOJUMS UN PROGRAMMATŪRA

3Dscan ir lielākais profesionālā tehniskā aprīkojuma un programmatūras “parks” 3D skenēšanai un ģeofizikālajiem pētījumiem Baltijas valstīs. Atkarībā no uzdevuma mūsu sertificēta speciālistu komanda noteiks nepieciešamo aprīkojumu, lai sasniegtu labāko rezultātu.

  • Paredzēts ātrai, fotoreālistiskai 3D realitātes tveršanai ar īpaši atsaucīgu reāllaika displeju.

  • Lietotājam draudzīgs pārnēsājams 3D skeneris ar iebūvētu skārienekrānu un intuitīvu lietotāja interfeisu ērtai 3D skenēšanai.

    34800,00 

  • Tīkla RTK rover ar centimetru precizitāti. Kabatas izmēra un viegls uztvērējs. Strādā ar NTRIP korekcijām.

    649,00 

  • FARO Zone 3D negadījumu rekonstrukcijas programmatūra ļauj viegli izveidot notikuma 3D rasējumus un detalizētus vizuālos attēlus

Kā pasūtīt 3Dscan.lv pakalpojumus?

Lai pasūtītu uzmerījuma darbus, lāzera skenēšanu vai ģeoapsеkоšanu, kā arī tehnisko apsekošanu vai citus apsekojumus jūsu objektos, zvaniet uz mūsu biroju:

+371 27 86 0000 vai nosūtiet pieteikumu uz e-pastu: info@3dscan.lv.

SV Solutions GALVENĀ OFISA KONTAKTI.

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

Latvija, LV-1039

Latvija, LV-1039

I-V 09:00 – 18:00

I-V 09:00 – 18:00

VI-VII slēgts

VI-VII slēgts

Zvaniet mums

Zvaniet mums

+371 27 86 0000

+371 27 86 0000

Rakstiet mums

Rakstiet mums

info@3dscan.lv

info@3dscan.lv

Title

Go to Top