Ģeoradars

Ģeoradars ir iekārtas, kuru darbība balstīta uz radiolokācijas principiem, izstarojot zondējamā vidē elektromagnētisko viļņu impulsus, iekārtas reģistrē laiku, pēc kura saņemti atbildes signāli. Par signālu atstarošanās iemeslu var kalpot dažādas formas un izmēru objekti, slāņu robežas gruntī vai citā pētāmajā vidē, vietas ar paaugstinātu vai samazinātu mitrumu, ieplaisājušas vai piesārņotas zonas – t.i. jebkuras vietas, kas no ietverošās vides atšķiras ar savām elektrofiziskām īpašībām. Ģeoradiolokācijas metodes efektivitāte galvenokārt atkarīga no pētāmās vides īpašībām.

ĢEORADARS

3d pilsēta

Mobilā 3D lāzerskenēšana

Metroloģiskās izmaiņas

Tehniskā apsekošana

Aerofotogrametrija

Videotūre 360

INJEKCIJA

ĢEORADARS

ĢEORADARS | Kompānijas “SV solutions” speciālisti veic gan augšminētos darbus (sk. Ģeoradara pielietojuma jomas), gan konsultē un veic citus darbus ar ģeoradaru pēc pasūtītāja vēlēšanās.
ĢEORADARS | Kompānijas “SV solutions” speciālisti veic gan augšminētos darbus (sk. Ģeoradara pielietojuma jomas), gan konsultē un veic citus darbus ar ģeoradaru pēc pasūtītāja vēlēšanās.
ĢEORADARS | Kompānijas “SV solutions” speciālisti veic gan augšminētos darbus (sk. Ģeoradara pielietojuma jomas), gan konsultē un veic citus darbus ar ģeoradaru pēc pasūtītāja vēlēšanās.
ĢEORADARS | Kompānijas “SV solutions” speciālisti veic gan augšminētos darbus (sk. Ģeoradara pielietojuma jomas), gan konsultē un veic citus darbus ar ģeoradaru pēc pasūtītāja vēlēšanās.

Ar ģeoradara palīdzību iespējams produktīvi pētīt vairumu no dabiskām un mākslīgām vidēm, to pielietojot ģeoloģiskos, arheoloģiskos pētījumos, būvkonstrukciju apsekošanā, autoceļu un dzelzceļa klātnes kvalitātes kontrolē, pazemes komunikāciju un citu objektu meklēšanā. Zondēšanas rezultātā iegūstot nepārtrauktu vides šķērsgriezumu radarogrammas izskatā, kuru tālākā gaitā, izmantojot speciālu programmnodrošinājumu analizē speciālists-interpretētājs.

Universālais pielietojums, pieejamība pētnieku vajadzībām un realizācijas ātrums, kopš 21. gadsimta sākuma to izvirza par līderi seklo ģeofizikālās izpētes metožu vidū.

Galvenās ģeoradara izmantošanas priekšrocības – salīdzinošs ekonomisks izdevīgums, saudzīgums pret pētāmo vidi, realizācijas ātrums un augsta izšķirtspēja.

Kompānijas “SV solutions” speciālisti veic gan augšminētos darbus (sk. Ģeoradara pielietojuma jomas), gan konsultē un veic citus darbus ar ģeoradaru pēc pasūtītāja vēlēšanās.

ĢEORADARS – ĢEOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI

ĢEORADARS – ĢEOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI
ĢEORADARS – ĢEOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas rodas ģeoloģijā, ja jāveic jebkāda mēroga ģeoloģiskā izpēte, ir grunts skenēšana. Veiksmīga iepriekšēja grunts skenēšana ļauj koncentrēt darbus tikai perspektīvos iecirkņos, un grunts izstrāde tiek veikta tikai tur, kur veiktā grunts skenēšana ir sniegusi precīzu, pozitīvu prognozi. Kā gan šādu prognozi var iegūt? Atbilde ir vienkārša – ja nepieciešams skenēt grunti, jāpielieto ģeoradars – ierīce, ar kuru iespējams realizēt radiolokācijas metodi. Ar ģeoradara palīdzību iespējams risināt šādus uzdevumus, kā ģeoloģisko struktūru kartēšana un ģeoloģisko griezumu sastādīšana, pēc elektromagnētisko viļņu izplatīšanās ātruma atšķirībām, karsta un sufozijas tukšumu atklāšana, derīgo izrakteņu izpētē, ūdenstilpnu dziļuma un gultnes profila apzināšanā, kā arī inženierģeoloģiskos pētījumos būvniecības vajadzībām u.c..

ĢEORADARS – HORIZONTĀLI VĒRSTA URBŠANA

Zem ceļu asfalta un trotuāriem atrodas daudzas komunikācijas, kuru izvietošanas shēmas bieži ir nozaudētas vai sabojātas. Tādēļ, pirms tiek uzsākti urbšanas darbi, obligāti jāprecizē šo komunikāciju reālā atrašanās vieta, kā arī jāpārliecinās, ka urbšanas vietā neatrodas arhitektūras pieminekļi, it īpaši tad, ja darbi tiek veikti pilsētas vēsturiskajā daļā!

Horizontāli virzītas urbšanas darbu tehnoloģijā ģeoradara pielietošana ļauj izvēlēties pareizu urbja kustības virzienu. Pēc ģeoradara iegūtās informācijas, agregāta operators variējot urbja gaitu taisnā un slīpos virzienos, var veiksmīgi apiet zem grunts identificētos šķēršļus.

Līdz ar to ģeoradars nodrošina vēlamā rezultāta iegūšanu, nepārtraucot transporta un gājēju kustību, nesabojājot brīnišķīgo pilsētas ainavu un neradot liekus būvgružus.

Īpaši perspektīva ir ģeoradara izmantošana horizontāli vērstajā urbšanā pilsētas apstākļos, lai nesabojātu ekoloģiski un arheoloģiski vērtīgus objektus.

ĢEORADARS – AUTO UN DZELZCEĻU INSPEKCIJA

Esošo ceļu konstrukciju izmeklēšana

Realizēt mākslinieciskas idejas tēlniecībā

Vides, tēlniecības objektu un maketu izgatavošana

Interjera dizaina objektu projektēšana un izgatavošana

Autoceļu izpēte un projektēšana

Grunts un hidroģeoloģisko apstākļu izpēte trases variēšanas joslā;

Gruntsūdens stāvokļa noteikšana;

Ūdenskrātuves gultnes kontūru un dziļuma novērtēšana turpmākās tilta pārejas vietā;

Inženierkomunikāciju izvietošanas vietas un relatīvo izmēru noteikšana;

Ceļu būvmateriālu krājumu izpēte un novērtējums karjeros u.tml.

ĢEORADARS – AUTO UN DZELZCEĻU INSPEKCIJA
ĢEORADARS – AUTO UN DZELZCEĻU INSPEKCIJA

Kvalitātes kontrole autoceļu būvdarbu, rekonstrukcijas un remonta darbu veikšanas laikā

Zemes klātnes izveidošanas kvalitātes novērtēšana;

No jauna izbūvētās ceļa segas slāņu biezuma novērtēšana;

Ieklāto materiālu blīvējuma kvalitātes un mitruma novērtēšana.

Ja ceļam ir acīmredzami defekti, tad jau vairs nevajag pielietot ģeoradaru – laiks uzsākt seguma nomainīšanu. Kā profilaktisks pasākums jāveic ekspertīze ar ģeoradara palīdzību. Šajā gadījumā ģeoradars ne tikai pasargās ceļu no pilnīgas nolietošanas, bet arī ieekonomēs līdzekļus tā atjaunošanai.

Autoceļu un dzelzceļu skenēšanu ar ģeoradaru rezultātā tiek iegūtas radarogrammas. Saskaņā ar radarogrammu datiem ģeoradara datu interpretētājs nosaka grunts (pamatnes) robežas un gruntsūdeņu līmeņa stāvokli. Ņemot vērā izpēti ar ģeoradaru, ceļa segas konstruktīvo slāņu projektētie biezumi bieži vien netiek ievēroti. Turklāt, tur, kur nav ievērots pamatnes slāņa projektētais biezums, vēlāko remontdarbu laikā obligāti tiek palielināts seguma biezums.

ĢEORADARS – HORIZONTĀLI VĒRSTA URBŠANA
ĢEORADARS – HORIZONTĀLI VĒRSTA URBŠANA

Ar ģeoradara palīdzību var arī noteikt šādus ceļa seguma defektus

Grunts sēšanās un grunts blīvuma samazināšanās zonas

Karsta deformācijas

Virszemes un gruntsūdeņu infiltrācijas zonas;

Neviendabīgas, putekļainas un kūkumainas grunts zonas

Sprostslāņa pamatnes telpisko izvietojumu;

Ļoti mitras un izskalotas zonas grunts pamatnē

Rezumējot iepriekšminēto par ģeoradaru, atzīmēsim, ka pašlaik visprecīzākos datus par ceļu seguma stāvokli var iegūt pielietojot ekonomisku, drošu, uzticamu un nesagraujošu novērtēšanas metodi, kurā tiek pielietots ģeoradars.

ĢEORADARS – AUTO UN DZELZCEĻU INSPEKCIJA
ĢEORADARS – AUTO UN DZELZCEĻU INSPEKCIJA

ĢEORADARS – ARHEOLOĢISKĀ IZMEKLĒŠANA

Ģeoradara pielietošanas rezultātā ir radusies iespēja uzsākt jaunu posmu arheoloģijā

Ja ģeoradars tiek pielietots arheoloģijā, tad pirms grunts izstrādes var veikt atsevišķa objekta ģeoloģisko skanēšanau. Izveidojot profilu tīklu, ar ģeoradara palīdzību var detāli apsekot lielus iecirkņus. Līdz ar to ir iespējams iegūt vispārēju apvidus šķērsgriezumu un izsekot iespējamo tā attīstību, nodalot kultūras un nogulumu slāņu robežas. Veicot šādus pētījumus ir iespējams atklāt apraktas ielejas, izžuvušās upju gultnes un daudz ko citu. Izanalizējot ar ģeoradara palīdzību iegūto vispārējo ģeofizisko uzņēmumu, iespējams plānot turpmāko arheoloģisko darbu veikšanu, precizējot seno pilsētu un apmetņu robežas.

Detalizēta kultūras slāņa uzņemšana ar ģeoradara palīdzību, lai vēlāk precizētu objekta izstrādes vietas, ļauj izdalīt perspektīvākās pētījumu vietas, tādējādi samazinot veicamo zemes darbu apjomu.

Ņemot vērā ģeoradara pielietošanas pieredzi, mēs pārliecinājāmies, ka daudziem arheoloģiskajiem objektiem ir raksturīgi signāli radarogrammās, kas ļauj atrast un atpazīt attiecīgos objektus, bez grunts atrakšanas.

Ūdenskrātuvju gultnes apsekošana, kā arī turpmākā objektu meklēšana tajā.

Noslēgumā var noteikti apgalvot, ka ģeoradara pielietošana būtiski vienkāršo arheologu darbu un sniedz daudz papildus lietderīgas informācijas, kas būtiski ietaupa laiku, naudas līdzekļus un darba apjomu.

ĢEORADARS – DZELZBETONA KONSTRUKCIJU MONITORINGS

Ģeoradars kļūst par neaizstājamu ierīci, lai nedestruktīvā veidā apsekotu dzelzbetona konstrukcijas. Ar ģeoradaru ir iespējams noteikt betona konstrukciju (tiltu, ēku, VPP) kvalitāti un iekšējo stāvokli, apsekot dambjus, aizsargvaļņus, noslīdeņu zonas un inženiertīklu atrašanās vietas, kā arī atrast armatūru un apsekot betona konstrukciju iekšējo karkasu.

Īpaša uzmanība, no ekspluatācijas drošības viedokļa, tiek pievērsta ēku dzelzsbetona konstrukcijām. Pateicoties ģeoradara pielietošanai, radusies iespēja noteikt to ekspluatācijas drošību, ēku un inženierkonstrukciju deformācijas stāvokli, pamatu un pāļu stāvokli.

Veicot dzelzsbetona konstrukciju un būvju inspicēšanu, ar ģeoradara palīdzību tiek vispārēja skenēšana, noteiktas armatūras, cauruļvadu un atsaišu atrašanās vietas.

Kompānijas “SV solutions” speciālisti veic sekojošu veidu darbus

Betona konstrukciju kvalitātes un stāvokļa noteikšana

Metāla un plastmasas cauruļu, kabeļu atrašana

Dobumu lokalizācija

Pamatu novērtējums

Arhitektūras objektu stāvokļa un kvalitātes inspekcija

Erozijas atklāšana

Tukšumu lokalizācija

Dambju un aizsprostu strāvokļa noteikšana

Celtnieki plaši pielieto ģeoradaru betona apsekošanai pirms griešanas vai urbšanas, ļaujot atrast cauruļvadus, līdz ar to tiek izslēgta avāriju iespējamība, kā arī pārmērīgi lielas remonta izmaksas. Tāpat bez ģeoradara nevar iztikt, veicot betona armatūru un atsaišu stāvokļa, to ieguldīšanas dziļuma noteikšanu. Ģeoradara apsekošanas darbībai pietiek piekļūt vienai, visērtāk un vieglāk pieejamajai konstrukcijas pusei.

Būvinženieri ar ģeoradara palīdzību iegūto informāciju par betona aizsargslāņa stāvokli izmanto, lai noteiktu, vai armatūra ir pietekami labi aizsargāta pret apkārtējās vides iedarbību.

Ģeoradars ļauj remontstrādniekiem ietaupīt ļoti daudz līdzekļu, turpināt ražošanas procesu, bet pats galvenais – ātri un kvalitatīvi risināt savus uzdevumus.

ĢEORADARS – DZELZBETONA KONSTRUKCIJU MONITORINGS
ĢEORADARS – DZELZBETONA KONSTRUKCIJU MONITORINGS

ĢEORADARS – KOMUNIKĀCIJU NOTEIKŠANA UN APSEKOŠANA

Nemitīgi rodas jautājumi, par nepieciešamību nodarboties ar pilsētas komunikāciju inspicēšanu. Tamlīdzīgu darbu apjoms ir milzīgs. Atbilstoši ir arī lielas ar to saistīto risinājumu izmaksas. Tamlīdzīgu jautājumu risināšanā speciālistiem var palīdzēt ģeoradars.

Pašlaik pilsētas komunikāciju konstatēšana un apsekošana ar ģeoradara palīdzību iegūst pelnītu popularitāti. Tas ir izskaidrojams ar to, ka pielietojot ģeoradaru iespējams veikt meklēšanu ļoti sarežģītos pilsētas apstākļos, kam raksturīgs augsts elektromagnētisko traucējumu līmenis, nozīmīga komunikāciju piesātinātība un sarežģītība.

Nevajag aizmirst arī par to, ka bieži vien esošās komunikāciju shēmas un plāni ļoti būtiski atšķiras no īstenības, bet reizēm mēdz gadīties, ka tie vispār ir nozaudēti. Šādā gadījumā, nav ieteicams strādāt, neveicot iepriekšēju apsekošanu ar ģeoradara palīdzību, jo ģeoradars ļauj izvairīties no neizbēgamām avārijām.

Pirmkārt, ar ģeoradara palīdzību ir iespējams iegūt visus nepieciešamos datus, lai izveidotu reālu komunikāciju izvietojuma ainu. Pieredzējis ģeoradara operators ar minimālu kļūdas ticamību, iegūs informāciju par komunikāciju līnijas telpisko izvietojumu un integritāti.

Otrkārt, pielietojot ģeoradaru ir iespējams sameklēt grūti atrodamas plastikāta, betona un citas nemetāliskās caurules.

Ja ģeoradaru pielieto komunālie remontu dienesti, tad tas tiek izmantots, lai noteiktu ievilkto slēpto komunikāciju atrašanās vietu un dziļumu (piemēram, jaudas un signālu kabeļi), izpētītu apkārtējos iecirkņus pirms zemes darbu veikšanas, kā arī, lai atklātu cauruļvadu athermetizēšanās vietas.

Pielietojot ģeoradaru ir iespējams veiksmīgi meklēt pa pazemes cauruļvadiem plūstošo šķidrumu noplūšanas vietas, cauruļu un kabeļu ievilkšanas vietas, atklāt kabeļu un katodaizsardzības līniju bojājumus. Ja nepieciešams sameklēt kabeļu trases, tad ar ģeoradaru ir iespējams atrast slēpto elektroinstalāciju, kas atrodas gan zem sprieguma, gan bez.

AR ĢEORADARA PALĪDZĪBU IR IESPĒJAMS

konstatēt metāla un nemetāla objektus, tukšumus, un pat nelielas neviendabīgas vietas;

noskaidrot gāzes un naftas cauruļvadu atrašanās vietas, kā arī nesankcionētus pieslēgumus cauruļvadiem;

noteikt pazemes rezervuāru un tiem pieslēgto cauruļvadu stāvokli un izvietojumu;

atklāt grunts mitrināšanas avotus, ūdensvadu, kolektoru, slēpto ūdens nolaišanas vietu sūces;

atrast plastikāta, metāla caurules un kabeļus, kā arī noteikt to ievilkšanas dziļumu;

atklāt un apsekot slēptās septiskās sistēmas, tvertnes, mucas, tukšumus, filtrācijas laukus utt;

veikt jebkādas sarežģītības un garuma slēpto komunikāciju kartēšanu.

Ģeoradara pielietošana visu iepriekš uzskaitīto uzdevumu risināšanai vienkāršos tehnoloģisko procesu, ietaupīs līdzekļus un samazinās attiecīgu uzdevumu izpildes laiku.

ĢEORADARS – SLĒPTO OBJEKTU MEKLĒŠANA

Lai risinātu uzdevumus, kas attiecas uz zem virsmas nosegtu objektu meklēšanu, pašlaik viena no vislabākām ierīcēm ir ģeoradars, ar tā palīdzību iespējams pētīt grunts griezumu, bez urbšanas un rakšanas darbiem. Pašreizējie, ģeofizikā pielietojamie ģeoradara modeļi, labvēlīgu ģeoloģisku apstākļu gadījumā, spēj zondēt grunti līdz pat 100 metru dziļumam.

Salīdzinot ar citām ģeofizikā izmantojamajām ierīcēm ģeoradara galvenā priekšrocība ir tā universālums, kas ļauj izmantot ģeoradaru arī ģeoloģijā, transporta un civilajā būvniecībā, ekoloģijā, arheoloģijā, militārajā rūpniecībā u.tml., faktiski visur tur, kur ir jāveic efektīva nosegtu objektu meklēšana.

Ģeofizikā izmantoto ģeoradaru modeļiem ir augsts zondēšanas potenciāls, kas ļauj veiksmīgi meklēt nosegtus objektus zondēšanai vissarežģītākajās gruntīs.

ĢEORADARS – EKOLOĢISKĀ NOVĒRTĒŠANA

Lai risinātu uzdevumus, kas attiecas uz zem virsmas nosegtu objektu meklēšanu, pašlaik viena no vislabākām ierīcēm ir ģeoradars, ar tā palīdzību iespējams pētīt grunts griezumu, bez urbšanas un rakšanas darbiem. Pašreizējie, ģeofizikā pielietojamie ģeoradara modeļi, labvēlīgu ģeoloģisku apstākļu gadījumā, spēj zondēt grunti līdz pat 100 metru dziļumam.

Salīdzinot ar citām ģeofizikā izmantojamajām ierīcēm ģeoradara galvenā priekšrocība ir tā universālums, kas ļauj izmantot ģeoradaru arī ģeoloģijā, transporta un civilajā būvniecībā, ekoloģijā, arheoloģijā, militārajā rūpniecībā u.tml., faktiski visur tur, kur ir jāveic efektīva nosegtu objektu meklēšana.

Ģeofizikā izmantoto ģeoradaru modeļiem ir augsts zondēšanas potenciāls, kas ļauj veiksmīgi meklēt nosegtus objektus zondēšanai vissarežģītākajās gruntīs.

Kā pasūtīt 3Dscan.lv pakalpojumus?

Lai pasūtītu uzmerījuma darbus, lāzera skenēšanu vai ģeoapsеkоšanu, kā arī tehnisko apsekošanu vai citus apsekojumus jūsu objektos, zvaniet uz mūsu biroju:

+371 27 86 0000 vai nosūtiet pieteikumu uz e-pastu: info@3dscan.lv.

SV Solutions GALVENĀ OFISA KONTAKTI.

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

Latvija, LV-1039

Latvija, LV-1039

I-V 09:00 – 18:00

I-V 09:00 – 18:00

VI-VII slēgts

VI-VII slēgts

Zvaniet mums

Zvaniet mums

+371 27 86 0000

+371 27 86 0000

Rakstiet mums

Rakstiet mums

info@3dscan.lv

info@3dscan.lv